Home

Welkom bij de Vereniging Gezamenlijke Ondernemers Noord-Beveland, kortweg de GON.

De GON is dé ondernemersvereniging van en voor Noord-Bevelandse ondernemers. De doelstelling zoals opgenomen in de statuten is: “Het behartigen van de belangen van de ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en ambachtslieden daartoe begrepen, die gevestigd of anderszins actief zijn in de gemeente Noord-Beveland”. Voor alle eilandelijke ondernemerszaken kunt u bij de GON terecht.

  • De GON is hét aanspreekpunt voor zaken die het lokale belang overstijgen
  • De GON zorgt voor afstemming van eilandbrede activiteiten
  • De GON is de gesprekspartner voor Gemeente Noord-Beveland, het MKB, de KVK Zuidwest Nederland en Economisch Impuls Zeeland
  • De GON biedt regelmatig mogelijkheden voor informeel contact tussen de ondernemers onderling en met de overheden en andere zakelijke partners
  • De GON initieert en ondersteunt bij het opstarten van concrete projecten en activiteiten